PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
WELKOM WELKOM

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Soesterberg. Het kerkgebouw van onze gemeente is de Vredekerk, Gen. Winkelmanstraat 101. In principe is er iedere zondag een kerkdienst, 's morgens om 10.00 uur.
Meer informatie over onze gemeente vindt u door te klikken op één van de onderwerpen in de menu-lijst aan de linkerkant. Uitgebreide details om met ons in contact te komen vindt u hier.

 
Jaarthema 2016/2017: "Deel je leven" Jaarthema 2016/2017: "Deel je leven"

Het jaarthema van de PKN voor 2016/2017 luidt "Deel je leven". Wij, als Vredekerk-gemeente in Soesterberg, sluiten ons hier van harte bij aan. De start van het nieuwe jaar heeft inmiddels plaats gevonden middels een feestelijke startdienst op 28 augustus 2016, die vanzelfsprekend ook het thema "Deel je leven" had. In deze dienst deelden de aanwezigen iets wat hen dierbaar was in hun leven met hun buurman of -vrouw en werd de maatijd van de Heer gevierd.
In de loop van het jaar kunt u nog meer activiteiten verwachten, die aansluiten bij dit thema.

 
Kerkdienst a.s. zondag 22 januari Kerkdienst a.s. zondag 22 januari

A.s. zondag, 22 januari, is er om 10.00 uur een dienst in de Vredekerk. De voorganger in deze dienst is ds. Renske Zandstra.
In deze dienst nemen we na resp. 8 en 12 jaar afscheid van twee kerkenraadsleden, en wel Nel v.d. Lee (ouderling) en Hans Zijstra (diaken).
We zijn verheugd en dankbaar dat we ook een nieuw kerkenraadslid welkom kunnen heten, en wel Bart van Walderveen. Hij wordt in deze dienst bevestigd in het ambt van ouderling. Hij gaat de scribaatswerkzaamheden van Iman Heijboer overnemen.
En dan zijn er nog drie kerkenraadsleden waarvan de ambtstermijn van 4 jaar verstreken is, maar die bereid zijn om weer aan een nieuwe periode te beginnen. Dat zijn de ouderlingen Jaap v.d. Hoek en Iman Heijboer en diaken Albert van Dasselaar. Zij worden in deze dienst herbevestigd. Jaap en Albert continueren hun huidige functie van resp. preses en diaken, Iman zet de werkzaamheden, die hij naast het scribaat had voort en neemt een deel van de werkzaamheden van Nel v.d. Lee over.

 
Kerkbalans 2017 Kerkbalans 2017

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. Tussen 21 januari en 5 februari 2017 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken. Het is van groot belang dat er in Soesterberg een kerkgemeenschap
is (en blijft). Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor elkaar en voor onze medemens. Een kerk die verbindt en die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn. En daarbij in balans te zijn. Daar gaat het ook om bij de actie Kerkbalans, die van 21 januari tot 5 februari 2017 wordt gehouden.
 

 
Nieuw fotoalbum: Eenheidszondag 2017 Nieuw fotoalbum: Eenheidszondag 2017

Onlangs is er weer een nieuw fotoalbum aan deze website toegevoegd, en wel met foto's gemaakt tijdens een oecumenische dienst in de Caroluskerk op 15 januari 2017, die in het teken stond van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen.
Klik hier om direct naar het album te springen. U kunt er natuurlijk ook naar toe navigeren via 'Foto's en films' - 'Fotoalbums' in het menu links op deze pagina.

 
Nieuw fotoalbum: Kerst 2016 Nieuw fotoalbum: Kerst 2016

Onlangs is er weer een nieuw fotoalbum aan deze website toegevoegd, en wel met foto's gemaakt tijdens de kerstviering op 25 december 2016, een feestelijke dienst m.m.v. het Vredekerk Music Ensemble en de cantorij en de opvoering van de kerstmusical "De zwevende hemel" door de kinderen van de kinderkring.
Klik hier om direct naar het album te springen. U kunt er natuurlijk ook naar toe navigeren via 'Foto's en films' - 'Fotoalbums' in het menu links op deze pagina.

 
Word of Life Church Word of Life Church

Sinds 1 november 2016 biedt ons kerkgebouw de Vredekerk niet alleen onderdak aan onze eigen gemeente, maar ook aan de Armeense Evangelische kerk Word of Life, een christelijke geloofsgemeenschap van in Nederland wonende Armenen. Deze gemeenschap huurt een aantal ruimten van de Vredekerk ten behoeve van hun vieringen, vergaderingen en andere activiteiten. Vaste, regelmatig terugkerende activiteiten zijn een kerkdienst, wekelijks op zondagmiddag (aanvang 14.00 uur), en zang- en gebedsdiensten voor ca. 30 personen iedere 1e en 3e vrijdag van de maand ('s avonds). Meer informatie over deze kerk is te vinden op www.wordoflife-holland.nl.

 
Zalen te huur Zalen te huur

De Vredekerk heeft uitgebreide mogelijkheden v.w.b. de huur van ruimten voor diverse doeleinden, zoals vergaderingen, symposia, uitvoeringen, recepties, feestjes, e.d. Kijk voor meer informatie en prijsindicatie hier of neem direct contact op met de beheerder, de heer Boet Smit (e-mail: , tel.: 06 30901777).
De Vredekerk biedt ook diverse mogelijkheid voor opbaringen, condoleances en uitvaartdiensten. Wilt u hier meer over weten of heeft u speciale wensen? Neemt u dan contact op met onze beheerder, de heer Boet Smit (e-mail: .com, tel.: 06 30901777).

 
Jaarverslag 2015 / 2016 Jaarverslag 2015 / 2016

Op de gemeenteavond op 2 juni 2015 is het jaarverslag 2015/2016 van onze gemeente getoond. Het geeft een goed overzicht van de vele activitieten die in de loop van het jaar hebben plaatsgevonden. Voor wie het gemist heeft of het nog eens rustig wil bekijken: het is nu beschikbaar op deze website. Klik hier om het op te roepen.

 
Wie biedt zich aan? Wie biedt zich aan?

Om alle activiteiten te kunnen organiseren wil de werkgroep E-missie graag uitbreiden met een aantal nieuwe enthousiaste leden. We hebben  meer leden nodig voor de volgende activiteiten:

Paasontbijt
Creatieve avonden
Bloemschikken

Als je het leuk vindt om onze werkgroep te versterken, kun je je opgeven bij Ineke Koch, Nel van der Lee of Frieda Smits.

 
Opvang asielzoekers Opvang asielzoekers

Sinds begin maart 2014 is er op het terrein Kamp van Zeist een asielzoekerscentrum (AZC) ingericht. De Vredekerk heeft toen - na een eerste kennismaking met de leiding van het AZC en de vraag wat wij als geloofsgemeenschap zouden kunnen betekenen - de keuze gemaakt om een gastvrije gemeente te zijn voor een ieder die zich bij ons in ons huis van God thuis voelt. Vanaf de eerste zondag na de opening van het AZC komen er - soms enkele, soms enkele tientallen - bewoners van het AZC naar onze diensten. Via de AZC-commissie die daarop in onze gemeente is opgericht, kunnen daar voor de mensen die bij ons naar de kerk komen, allerlei vormen van hulp en betrokkenheid uit voortkomen.
Inmiddels is daar begin december 2015 de noodopvang voor vluchtelingen/asielzoekers in het voormalige officiershotel bij gekomen (150 vluchtelingen, voornamelijk gezinnen) en half februari 2016 is daar bovendien nog de noodopvang in het voormalige militaire luchtvaartmuseum bij gekomen (500 vluchtelingen, voornamelijk alleenreizende mannen). Naar aanleiding daarvan hebben er gesprekken plaatsgevonden met burgemeester Metz van Soest, GIDSnetwerk Zeist en de Raad van kerken Soest om goed met elkaar af te stemmen of en op welke manier we iets voor deze vluchtelingen kunnen betekenen. Vast staat, dat ook voor hen geldt: de Vredekerk is gastvrij voor een ieder die zich bij ons thuis voelt en ook deze mensen kunnen, waar mogelijk, rekenen op advies en steun van of via de AZC-commissie.
Meer informatie over de organisatie en het werk van de AZC-commissie en de mogelijkheden om zelf als vrijwilliger betrokken te zijn bij vluchtelingen in het AZC of de noodopvang vindt u hier.

 
King Arthur Groep King Arthur Groep

Sinds begin 2013 huurt de King Arthur Groep enkele ruimtes in ons kerkgebouw, voorlopig op maandag, woensdag en vrijdag van 10 - 16 uur. Het gaat m.n. om de jeugdzaal, de tienerruimte en de keuken.
De King Arthur Groep is een organisatie die de zorg voor mensen met dementie kleinschalig organiseert. Zij doen dit al geruime tijd in o.a. Soest en Hilversum en nu dus ook in Soesterberg. Mensen met een beginnende vorm van dementie wordt een bij hen passend pakket van activiteiten aangeboden. Hebt u belangstelling voor deze activiteiten of wilt u eens even kennis maken, u bent u altijd welkom en kunt gerust even binnen lopen. De deur staat open! Klik hier om het meest recente maandprogramma van de activiteiten te bekijken.
Tenslotte: de King Arthur Groep is nog op zoek naar diverse vrijwilligers (gastvrouw, assistent activiteitenbegeleider, huishoudelijke hulp of chauffeur) voor de lokatie Soesterberg. Wellicht iets voor u?
Meer informatie en contactgegevens vindt u op www.kingarthurgroep.nl.

 
Tip Tip

Wilt u nog eens rustig de preek van een onlangs gehouden dienst nalezen? U vindt deze hier, maar u kunt ook op 'Downloads' klikken in het menu aan de linkerkant. Een andere mogelijkheid is: type het woord preek in in het zoekveld rechtsboven in het scherm en klik dan op de loep ernaast.

 
Vele handen maken licht werk Vele handen maken licht werk

In onze gemeente zijn heel veel vrijwilligers actief, op allerlei gebied. Toch zijn er nog een paar hiaten. Kijk daarom ook eens hier.

 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Woord van vandaag
 
Externe links
Kerkplein Soest

Dagmeditatie

PKN

Internetkerk

Kerkbalans

Kerkbulletin PKN

De Bijbel

Jongerenbijbel online

Kerk in Actie

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.